Етикет на гумата за ЕС

През ноември 2012 г. бе въведен стандартен етикет за гумите за превозни средства в цяла Европа:

на базата на три критерия, етикетът на гумата за ЕС предоставя информация за безопасността и екологичните качества на гумата с цел повишаване на пътната безопасност и намаляване на замърсяването.

 • Безопасност
  Надеждното сцепление на мокра настилка е от съществено значение за безопасното шофиране.

 • Икономичност
  Намаленото съпротивление при търкаляне пести гориво и намалява емисиите на CO2.

 • Шум
  Това е външният шум, предизвикан от гумата, и се измерва в децибели.

Safety

Безопасност

Надеждното сцепление на мокра настилка е от съществено значение за безопасното шофиране. Поведението се степенува на класове, A до G (въпреки че D и G не се използват в момента). Спирачният път между гума клас A и гума клас F може да достигне 18 метра.

Fuel efficiency

Икономичност

Намаленото съпротивление при търкаляне пести гориво и намалява емисиите на CO2. Гумите от клас A предоставят най-добрата икономичност, като всеки следващ клас до G увеличава разхода на гориво между 0,42 и 0,56 mpg за превозно средство, което харчи 36 mpg.

Noise

Шум

Това е външният шум, предизвикан от гумата, и се измерва в децибели.
Колкото повече запълнени стълбчета са показани на етикета, толкова по-шумна е гумата.

 

Моля имайте предвид

Реалната икономия на гориво и безопасността на пътя зависят много от поведението на шофьора и по-специално от следното:

 • екологичното шофиране може значително да намали разхода на гориво,
 • налягането на гумите трябва да бъде проверявано редовно, за да се оптимизира сцеплението на мокра настилка и икономичността; спирачният път трябва винаги да се спазва стриктно.

Какво друго трябва да се има предвид при избора на нови гуми?

Етикетът на гумите за ЕС е предназначен да показва информация относно 3 критерия. Има обаче редица други важни фактори, които трябва да се имат предвид, включително:

 • Устойчивост на аквапланинг

 • Стабилност при движение

 • Поведение и прецизност при завиване

 • Издръжливост

 • Спирачно поведение

 • Възможности при зимни условия

Има най-малко до 11 приложими фактора, които се вземат под внимание при стандартните тестове на гуми, освен критериите на етикета.

Автомобилните производители изискват най-високите стандарти за всички тези фактори, преди да одобрят гуми за техните превозни средства.

Освен това, широко публикуваните тестове на гуми също вземат под внимание тези фактори и затова продължават да бъдат отличен източник на независима информация относно цялостното представяне на дадена гума.Допълнителна информация:

Темата за етикета за гуми на официалния уебсайт на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm
wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_label

 

Нашата декларация относно етикета на гумите за ЕС

 • Continental приветства въвеждането Европейския етикет на гумите и подобряването на информацията за клиенти по време на продажба.

 • От ноември 2012 г. всички потребители ще бъдат информирани за икономичността, безопасността и нивата на шум на новите гуми чрез етикета.

 • Между категориите разходът на гориво ще се увеличава или намалява с 0.42 до 0.56 mpg, като същевременно спирачният път на мокра настилка при 50 мили/ч ще се увеличава или намалява с до 6 м.

 • Тестовете на гуми, провеждани от списания за автомобили, ще продължават да бъдат важен източник на информация за крайните потребители, тъй като те тестват до 11 други важни за безопасността качества в допълнение към трите критерия, показани на етикета.

 • През зимата други качества на гумата, които не са включени на етикета, стават важни. Шофьорите трябва да се консултират с алтернативни публикувани източници, като например тестове на гуми, съвети на търговци, материали на производителя и др., когато купуват зимни гуми.

 • За допълнителна информация се консултирайте с вашия специалист за гуми или посетете www.tyre-label.com

От 1915 г.
General Tire. Марка на Continental.