Гореща линия за законосъобразност и антикорупционни въпроси

Корпоративният дух и етика на Continental (например почтеност, честност и законосъобразност) са документирани в Етичния кодекс, ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ и указанията за корпоративно управление. Нашата корпоративна култура се основава на тези ценности.Връзка с горещата линия за законосъобразност и антикорупционни въпроси (външен уебсайт)

От 1915 г.
General Tire. Марка на Continental.